Ydelser

Jeg har arbejdet i politisk ledede organisationer i mange år og har gennem tiden fået værdifulde erfaringer fra arbejdet og de gode folk, som jeg har samarbejdet med. I dag kan jeg derfor stille med kompetencer indenfor følgende hovedområder:

  • Strategisk politikudvikling og analyser
  • Interessevaretagelse og lobbyisme
  • Politisk kommunikation, sociale medier og pressearbejde
  • Bestyrelsesbetjening og optimering af processerne
  • Facilitering af strategi- og bestyrelsesseminarer, workshops med mere
  • Organisationsudvikling og ledelse i politisk ledede organisationer

Men det hele starter og slutter jo med dig og din organisation. Hvad er det, som I gerne vil opnå? Svaret på det spørgsmål er forudsætningen for en god løsning, som gør en forskel for dig og din organisation.